Event & Gallery

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราจึงสร้างความชำนาญของบุคลากร
และถึงแม้ว่างานเสร็จสิ้นลงแล้วแต่เรายังตระหนักดีว่าลูกค้ายังคงต้องการความเอาใจใส่ดูแลจากเรา
ถึงแม้เราจะสร้างระบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงใดก็ตาม
วามสามารถของทีมงาน ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งจุดของเรา

TRAINING PTT

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในบริการและการพัฒนา Webbase Application สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน 

TRAINING thaioil group

ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง และสามารถใช้งานได้จริง

 

บริษัท ไอที – แคท มอบทุนการศึกษา

 บริษัท IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท
ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่อไปนี้
– การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
– การออกแบบเว็บไซต์
– การพัฒนาเว็บไซต์2
– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(UX/UI)
– การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์
รายวิชาละ 1,000 บาท
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเกี่ยวกับ Database, SQL, Web Design, OOP และ Mobile Application ทุกภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป
ขอบกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที เพื่อเป็นบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

 

Contact us

IT-CAT Co.,Ltd

33 Choun-Choen Neo House Village.

Soi Khoo-Born 6 (Yak 1) Ramintra road.

Kannayao,Bangkok,TH 10230

info@it-cat.co.th

02-943-2436

02-943-1490