SIMPLY MAKE POWERFUL

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

Our Service

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราจึงสร้างความชำนาญของบุคลากรทำให้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายเหล่านี้ มาทำงานสอดประสานกัน (Collaboration) จนเกิดเป็นระบบงานที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Webbase Application

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในบริการและการพัฒนา Webbase Application สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง และสามารถใช้งานได้จริง

Mobile Application

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึงการพัฒนา Mobile Application  จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรายึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยยึดหลักการออกแบบมาตรฐานสากล

Network Application

ในยุค Digital Economy นี้ เทคโนโลยีทางด้านไอทีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของระบบ Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ในโลก เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบเครือข่ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

We work as an Extension

of your team

WEB BASE SOFTWARE

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร ๆ เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึง Mobile Device จึงได้รับความสนใจและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาระบบงานบน Mobile Device ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด

WINDOWS BASE SOFTWARE

นอกจากความสามารถที่มีความสลับซับซ้อน ยังมีความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ดังนั้น Windows Base Technology ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Web Service ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Online ไม่ด้อยไปกว่า Web Application เลย

MOBILE DEVICE SOFTWARE

“GO Online” เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำกำลังพาตัวเองไปสู่แนวคิดดังกล่าว ด้วยความสามารถของ Web Base Technology ทำให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ดังนั้นบริษัทไอที-แคท จึงมุ่งเน้นในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้สามารถช่วยท่านในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรืออาจจะเปลี่ยน Website ของท่านให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ท่านได้

RESEARCH AND DEVLOPMENT

งานวิจัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราเน้นในการประยุกต์ให้ใช้ได้จริง บางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในโลก แต่ก็เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

MAKE YOUR PERSONALITY INTO TECHNOLOGY

25+

Years of
Experience

500

Projects
Completed

2K

Client who trust
in Our service

2

Office in
Thailand

OUR SOLUTIONS

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในบริการและการพัฒนา Webbase Application สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง และสามารถใช้งานได้จริง

HumanOS : A NEW-ERA TOOL

Cloud- Hosted Human Resource Management System

กว่า 30 ปี ในธุรกิจเทคโนโลยีกับความพยายามที่ไม่ลดละของทีมในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของลูกค้า ทำให้เราตระหนักรู้ว่า ความสุขของเราคือการส่งมอบระบบที่ดี ที่จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ทำให้ลูกค้าใช้เวลาปฏิบัติงานน้อยลง มีเวลากับกลยุทธมากขึ้น และ HumanOS คือหนึ่งความภูมิใจของเรา

EASY KYC : Solution for backoffice broker

Save time and Money Suitable for your business 

Money Management Deposit , Withdraw, Transfer System calculate By limit and Update Front in 5 Mins.

Easy KYC Customer review KYC online by Self , Application Support Smart Phone , PC.

Open Account Trading Customer Apply Application Online .Process to Opening Account For Trading in 15 Mins.

IU AMC Gernerate Oder to PDF Application For Send AMC Support PDF File and Text File Transction.

Our Customer

ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ที่เราดูแลลูกค้าแบรนด์ระดับประเทศ ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าด้วยมาตรฐานและบริการที่เชื่อถือได้ โดย บริษัทที่ใช้งานกว่า 1,000 บริษัทที่ให้การยอมรับในประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศไทยและในAEC

Department of Internal Trade

Department of Internal Trade

Amway

Amway

True

True

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ThaiOil Group

ThaiOil Group

PTT

PTT

TRUE

TRUE

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

บริษัท ไอที – แคท จำกัด

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

ที่อยู่

33 หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าส์
ซอยคู้บอน 6 (แยก1)
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพ 10230

ติดต่อเรา

โทร : 099-505-1007
แฟกซ์ : 02-943-1490
อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับเรา

เงื่อนไขการใช้บริการ
Privacy Policy