SIMPLY MAKE POWERFUL

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

SIMPLY MAKE POWERFUL

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

Web Base Software

“GO Online” เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำกำลังพาตัวเองไปสู่แนวคิดดังกล่าว ด้วยความสามารถของ Web Base Technology ทำให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ดังนั้นบริษัทไอที-แคท จึงมุ่งเน้นในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้สามารถช่วยท่านในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร หรืออาจจะเปลี่ยน Website ของท่านให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ท่านได้

Windows Base Software

นอกจากความสามารถที่มีความสลับซับซ้อน ยังมีความต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ดังนั้น Windows Base Technology ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Web Service ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Online ไม่ด้อยไปกว่า Web Application เลย

Mobile Device Software

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร ๆ เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึง Mobile Device จึงได้รับความสนใจและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาระบบงานบน Mobile Device ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำกัด

Research&Development

งานวิจัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราเน้นในการประยุกต์ให้ใช้ได้จริง บางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ในโลก แต่ก็เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

OUR PRODUCT

HumanOS  ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

เป็นระบบลงเวลาที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบลงเวลาที่สามารถลงเวลาได้ทั้งในและนอกสถานที่ รองรับการทำงานแบบปกติ การทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที เพื่อช่วยแก้ปัญหากับธุระกิจลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ จึงเหมาะกับผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความทันสมัยมาปรับใช้ในองค์กร

 • มีระบบการลงเวลาทำงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบจีพีเอส แม่นยำสูงสุดด้วยบีคอน
 • มีระบบการลางานออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน พนักงานส่งใบลาผ่านมือถือ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลา ผ่าน  Notification สะดวกรวดเร็ว
 • มีรายงานการลงเวลาทำงาน รายงานการลา เงินเดือน สำหรับผู้ประกอบผ่านสมาร์ทโฟน
 • มีระบบสะสมแต้มและเบี้ยขยัน พร้อมทั้งสามารถนำแต้มที่สะสม มาเป็น KPI ในการให้โบนัส และ ขึ้นเงินเดือน
 • มีระบบบันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กร และไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้าสามารถลงลายมือชื่อสำหรับการ Approve เช่นงานซ่อมบำรุง ประเมินประสิทธิภาพทันที แสดงผลการตรวจสอบสายงาน
 • ข้อมูลบุคคลากรภายในองค์กรเพิ่มได้ไม่จำกัด สามารถโหลดเข้าได้จากไฟล์ Excel สามารถกดเพื่อโทรศัพท์ หรือ อีเมลได้ทันที ชื่อนามสกุล ข้อมูลเฟซบุค ไลน์ สไกป์ หรือ อื่นๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร
 • มีเมนูการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ หรือมอบหมายงานให้กับพนักงานในองค์กร ที่สามารถกำหนดมอบหมายงายได้โดยตรง จากส่วนกลางเท่านั้น

Website : https://www.humanos.biz

facebook : https://www.facebook.com/HumanOS.ITCAT

EASY KYC : Solution for backoffice broker

Save time and Money Suitable For your Business Easy and enjoyable. Get your Business today.

 • Money Management Deposit , Withdraw, Transfer System calculate By limit and Update Front in 5 Mins.
 • Easy KYC Customer review KYC online by Self , Application Support Smart Phone , PC.
 • Open Account Trading Customer Apply Application Online .Process to Opening Account For Trading in 15 Mins.
 • IU AMC Gernerate Oder to PDF Application For Send AMC Support PDF File and Text File Transction.

Website : https://easyfin.it-cat.co.th/

NEED HELP ?

หากคุณต้องการปรึกษาเรา ติดต่อเราได้ที่ Call Center : 02-9432436

 our customers

Head Office : Ramintra Road, Bangkok
Chiangmai Branch : Hill-Side building, Chiangmai
Email : [email protected]
Tel :
  02-9432436
FAX :  02-9431490

Department of Internal Trade

Department of Internal Trade

Amway

Amway

True

True

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ThaiOil Group

ThaiOil Group

PTT

PTT

TRUE

TRUE

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

Contact us

IT-CAT Co.,Ltd

33 Choun-Choen Neo House Village.

Soi Khoo-Born 6 (Yak 1) Ramintra road.

Kannayao,Bangkok,TH 10230

02-943-2436

02-943-1490