BBIK ปิดดีลซื้อหุ้น IT-CAT 40% ลุยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคค

บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เข้าซื้อหุ้น บมจ.ไอที-แคท (IT-CAT) สัดส่วน 40% จากผู้ถือหุ้นเดิม เร่งเพิ่มขีดความด้านทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ ภายใต้ชื่อ “HumanOS” ที่พัฒนาโดย ไอที-แคท เชื่อสามารถสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงระยะยาว วันที่ 19 เมษายน 2565 นายพชร อารยะการกุล...

บริษัท ไอที แคท จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข...

บริษัท ไอที – แคท มอบทุนการศึกษา

บริษัท IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่อไปนี้ – การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ – การออกแบบเว็บไซต์ – การพัฒนาเว็บไซต์2 –...

TRAINING THAIOIL GROUP

ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง...